I dagsläget använder vi inte något personuppgiftsbiträde för hjälp med vår marknadsföring mer än vid utskick av competence bonus pathfinder kommunikation, men det kan komma att bli så i framtiden (exempelvis print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller casino club chicago wedding reklambyråer).
E-post och lösenord (fler personuppgifter om du väljer att registrera dig med Facebook Connect).
Bankkonto, personnummer och fullständigt namn.
Det användaravtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera dina utbetalningar till ditt bankkonto.I sådana fall ingår vi avtal som säkerställer att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker Tjänst som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller annan olovlig användning av vår Tjänst.För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter.E-post och annan information som du har angett, köp- och användarhistorik, samt standardmässig teknisk information.
Vid registrering av medlemskap behöver vi följande information om dig: en e-postadress, samt ett lösenord.
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events, exempelvis bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, vilka du kan läsa mer om nedan.Vi kommer även att få tillgång till viss standardmässig teknisk information som du använder dig av, såsom IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem och språk.Competitions, christmas with IGA.Hos oss är våra medlemmars personliga integritet viktiga och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som medlem alltid ska känna dig trygg när du delar personuppgifter till oss.Vad är cookies och hur använder vi det?Under Mina sidor har du möjlighet att rekrytera vänner till m och erhålla Vänbonus.

Personuppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.
Tjänsten drivs av MyBonus AB, Kungsportsavenyen 33, 411 36 Göteborg.